De vergeten Roma, deel 3

In de gemeente Nea Kios in de Peloponnessos, een paar uurtjes rijden vanuit de hoofdstad, maakte de overheid het een paar jaar geleden wel erg bont. Binnen een relatief korte tijd waren er gewelddadige confrontaties geweest tussen de Roma en de andere inwoners van het dorp. Toen één van de Roma zijn auto op de gereserveerde plaats van de burgemeester voor het gemeentehuis parkeerde, was de maat vol. De lokale autoriteiten besloten dat er maatregelen moesten worden genomen. Roma zouden voortaan uit de gemeente worden geweerd. Er werden een aantal argumenten aangevoerd: de inwoners zouden zich onveilig voelen door hun aanwezigheid, ze zouden het culturele karakter van het dorp in negatieve zin beïnvloeden en op die manier ook een obstakel vormen voor de ontwikkeling van het toerisme in de badplaats.

Een creatieve ambtenaar zorgde voor de rechtmatigheid van het besluit; een richtlijn uit 1983 op het gebied van Sanitary Administrative Regulation bood de wettelijke grondslag. Op basis daarvan kon de aanwezigheid van Roma worden gezien als bedreiging van de volksgezondheid. Men gaf dit besluit handen en voeten door zigeuners doodeenvoudig de toegang tot het dorp te beletten. Er werden wegblokkades opgeworpen en inwoners fungeerden daarbij als wachters. Het bestuur droeg de politie op alle Roma binnen 48 uur te verwijderen. De 142 zigeunerkinderen werd de toegang tot de school ontzegd, en de gemeente sloot de elektriciteit en het water van de woningen op het kamp af. Roma die ooit land hadden gekocht en dus eigenaar waren van een grondstuk met bewoning, werden opgeroepen hun grondstuk te verkopen. De situatie kwam pas tot een einde nadat zowel het nationale parlement, als diverse mensenrechtenorganisaties en de Griekse Ombudsman zich met de kwestie bemoeiden.

4 mei 2009