Desastreuze zomerbranden.

Brand in de mani
Foto: brand in de Mani.

* 19 juli 2017 *

Afgelopen weken was het weer raak in verschillende landen in het Middellands Zeegebied. Branden braken uit in relatief dunbevolkte gebieden en vernietigden hectares aan bos. In juni werd midden-Portugal al zwaar getroffen. Meer dan 60 mensen lieten hierbij het leven. Op Sicilië werden vorige week op één dag 125 bosbranden gemeld. In Griekenland werden op het eiland Zakynthos 1000 hectares bos verwoest, en in de Mani op de Peloponnessos gingen begin juli meer dan 15 huizen en het omliggende terrein in vlammen op.

De kans op bosbranden in Zuid-Europa wordt in verschillende rapporten ieder jaar groter geacht. Met name de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande langere, hete en droge zomers zijn een factor van belang. In Griekenland heeft ook de crisis een groot effect. Er was altijd al sprake van gebrekkige preventie, te weinig controle in risicovolle gebieden en achterblijvend onderhoud van natuurgebieden, maar de vele bezuinigingen in de overheidssector hebben het er de afgelopen jaren niet gemakkelijker op gemaakt.
De Griekse tak van het Wereld Natuur Fonds heeft al verschillende keren gewaarschuwd voor de desastreuze effecten van de bezuinigingsmaatregelen op het milieu en gebruikt zelfs de term ‘ecologische crisis’. Juist in een land waar het zo slecht gaat met de economie, heeft de Europese Unie een grote verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur, is hun stelling.

Gelukkig werd een groot deel van Griekenland  de afgelopen dagen even getroffen door zware neerslag. Ook niet prettig, maar na weken van droogte en temperaturen van meer dan 35 graden was het gevaar op branden extreem groot geworden. De komende weken is weer heet en droog weer voorspeld. Voor de vakantieganger prettig, maar voor de natuur een groot risico.