Jason Manolopoulos- Greece’s ‘Odious’ Debt

Hydra was in de Griekse mythologie een gevaarlijk, giftig monster met vele hoofden. Als iemand er een hoofd afhakte, groeiden er meteen twee nieuwe aan. Niet te overwinnen dus. In het boek Greece’s ‘Odious’ Debt. The Looting of the Hellenic Republic by the Euro, the Political Elite and the Investment Community vergelijkt de schrijver de Griekse staat met deze Hydra. “It is a monster, a modern day hydra with seven heads: cronyism, statism, nepotisme, clientelism, corruption, closed shops and waste.”

Jason Manolopoulos analyseert in zijn boek de Griekse crisis. Alhoewel hij de problematiek van het land beziet binnen de context van de globale financiële crisis, is een groot deel ervan volgens hem te wijten aan de specifieke cultuur van Griekenland. “These seven heads of the hydra combine to create recurring, systematic scandals and other dysfunctions”, aldus Manolopoulos. Daarmee is de crisis ook geen economische crisis, maar eerder een politieke. Politici hebben de overheid opgeblazen om gunsten uit te kunnen delen, zo beschrijft hij. Gunsten in ruil voor stemmen.

De schrijver zelf is mede-eigenaar van Dromeus Capital, een hedge fonds gevestigd in Athene en Geneve. Hij begrijpt de financiële wereld en kent tegelijkertijd ook de Griekse samenleving en politiek van binnenuit. De voorbeelden waarmee hij zijn analyse doorspekt, zijn hilarisch. Zo beschrijft hij dat het merendeel van de medewerkers van het in 2009 geopende Acropolis Museum, afkomstig is uit de stad Kalamata. Geen toeval. De minister die in de periode net voor de opening verantwoordelijk was voor cultuur, Antonis Samaras, is zelf geboren in Kalamata. En een andere minister, Konstantinos Hatzidakis, stelde in één weekend in augustus 2009 maar liefst 269 nieuwe ambtenaren aan, waarvan 18 familieleden van hemzelf. Niet voor niets zijn de laatste woorden in Manolopoulos’ boek: “The only exit routes involve radical readjustments of policy and mindset.”