Lord Byron: Wat en Hoe Grieks

Foto: Portret Lord Byron. Bron: http://www.gac.culture.gov.uk. Bericht: Lord Byron. Wat en hoe Grieks. www.andergriekenland.nlIn de nieuwsbrief van het Nederlands Byron Genootschap, die een paar weken geleden op de deurmat viel, stond een opmerkelijk bericht. Eind december 2007 heeft een archivaris van de National Library of Scotland een klein taalgidsje ontdekt. Het boekje was afkomstig uit de pas verworven collectie van John Murray, de vroegere uitgever van Lord Byron.

De dichter heeft het boekje zelf met de hand geschreven en zinnen opgenomen die hij verwachtte nodig te hebben. “He was the ultimate Don Juan, but it seems that even Lord Byron needed a bit of help when it came to the language of love”, schreef de Times eind december 2007 naar aanleiding van deze vondst. Een van de hoofdstukjes in het boekje luidde namelijk ‘Tender expressions of love’ en daar bleken zinnen en uitdrukkingen als: ‘My heart’, ‘My dear Sir, do me that favour’ en ‘My soul’ te zijn opgenomen.

Behalve liefde hechtte Byron ook aan eten, want ook de zinnen ‘Give me something to eat’ en ‘It appears to me three days since I have eaten’ zijn opgenomen.
 Byron zelf heeft het gidsje waarschijnlijk gebruikt tijdens zijn eerste Griekenland-reis, die plaatsvond in 1809. Samen met zijn vriend, John Cam Hobhouse, maakte de toen 21-jarige dichter de Grand Tour, een reis door de klassieke wereld.

Uit de brieven die hij aan het thuisfront schreef, blijkt dat hij niet zozeer interesse had voor de klassieke monumenten, die hij bestempelde als ‘antiquarian twaddle’, maar met name voor de eigentijdse inwoners en hun taal en cultuur. Het zelf geschreven boekje Wat & Hoe Grieks vormde alleen de basis; tijdens zijn reis door Griekenland besloot Byron echt Nieuw-Grieks te leren spreken. Hij nam tijdens zijn verblijf in Athene taalles en ook gedurende zijn rondreizen door het land reisde een leraar mee.

Byron heeft zijn kennis van de taal ook later nog nodig gehad. Na bijna 2 jaar in Griekenland te hebben doorgebracht, keerde hij weliswaar naar Engeland terug, maar in april 1816 verliet hij zijn moederland opnieuw. Via een jarenlang verblijf in achtereenvolgens Zwitserland en Italië kwam hij uiteindelijk toch weer in Griekenland terecht, waar hij zich zou inzetten voor de Griekse onafhankelijkheid. Lang zou zijn inzet niet duren, op 19 april 1824 stierf hij in de kustplaats Messolonghi.

23 maart 2008