De vervuilde flanken van de Olympos

Foto: vuilnisbelt bij Litochoro. Bericht: De vervuilde flanken van de Olympos. www.andergriekenland.nlDe zeemeeuwen doen zich tegoed aan de inhoud van de opengescheurde vuilniszakken. Af en toe onderbreekt de bulldozer hun maaltijd en vliegen ze op. Zodra de machine een eindje verderop is, dalen ze weer neer. De meeuwen hebben hun weg gevonden naar de flanken van de Olympos. Blijkbaar valt hier meer te halen dan in de vier kilometer verderop gelegen branding van de Olympische Riviera.
 De vuilniszakken liggen in een enorme vuilstortplaats aan de voet van de Olympos. De reiziger die zich naar de meest logische toegangsroute naar de Olympos begeeft, via het bergdorp Litochoro, passeert eerst deze stortplaats. Rechts van de weg lag de voormalige stortplaats; die flank van de berg is inmiddels weer dichtgegooid. Wat overblijft is een kaal terrein waar de meeuwen nog steeds omheen cirkelen. Links van de weg bevindt zich de stortplaats die nog in gebruik is.
Het Olympos-massief is in 1938 uitgeroepen tot Nationaal Park. Dat park omhelst een gebied van 3850 hectare. Ook UNESCO heeft het gebied uitgeroepen tot een te beschermen biosfeer. Daarnaast valt het gebergte sinds enkele jaren onder het Natura 2000-programma, een netwerk waarin beschermde natuurgebieden in de landen van de Europese Unie worden ondergebracht. In de praktijk betekenen deze kwalificaties niet veel. Het kan zijn dat deze vuilstortplaatsen net buiten de officiële grenzen van het park liggen. Dat is waarschijnlijk het antwoord dat je krijgt als je de vraag zou voorleggen aan de plaatselijke autoriteiten.

Zo was er een paar jaar geleden commotie in dit gebied vanwege vergaande plannen tot het aanleggen van een geasfalteerde weg naar het militair oefenterrein bij Vrysopoules. Het gebied bij Vrysopoules, aan de westzijde van het Olympos-massief, hoort bij de administratieve eenheid Larissa. Het grootste deel van het nationaal park daarentegen valt binnen het noordoostelijk gelegen departement Pieria. Het moge duidelijk zijn: aan de westzijde van het bergmassief is om die reden veel meer mogelijk, buiten de grenzen van het nationaal park. Afgelopen maand nog probeerde de Griekse milieuorganisatie Friends of the Environment de illegale bouw van een berghut op een hoogte van ongeveer 2500 meter tegen te houden. Die hut zou voornamelijk worden gebruikt door beoefenaars van de quad-sport, het rijden door woest gebied op een vierwielige quad. Weliswaar illegaal gebouwd, maar niet binnen de begrenzing van het nationaal park. Waarschijnlijk staat het bouwsel er inmiddels, en wordt er in de weekenden veelvuldig ge-quad.
Toch worden regels ook aan de oostelijke kant niet strikt gehandhaafd. Die middag zie ik tientallen mannen in jagerskleding, met geweren, in groepjes door de bossen op de hogergelegen flanken van de berg lopen. De borden die aangeven dat ik me in een nationaal park bevind, ben ik dan al lang gepasseerd.

25 november 2009