Foto-reportage: universitaire graffiti als politieke muurkrant.

* 7 maart 2015 *

In Athene bezocht ik de Nationale Technische Universiteit. Vanaf de straatkant, staand voor de poorten van het terrein, heb je vooral zicht op de mooie façade van het hoofdgebouw en een groot monument van een bronzen hoofd.
Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan de 24 doden die vielen toen het leger ingreep tijdens de studentenprotesten tegen de militaire dictatuur in november 1973. Deze gebeurtenissen beschreef ik kort in mijn vorige stuk op 1 maart j.l.
Maar op het universiteitsterrein van de NTUA was veel meer te zien. Eenmaal op het terrein bleken vrijwel alle muren beschilderd met graffiti. De tekeningen, leuzen en symbolen die waren aangebracht, vormden als het ware één grote politieke muurkrant. De rode draad was het ongenoegen met, en de afkeer van, onderwerpen als de Griekse politiek, de trojka, het fascisme, de politie, Israël, de Verenigde Staten en de Gouden Dageraad. Ik was weer bijgepraat.