Van water naar land, en weer terug

In 1999 besloot het Nederlands kabinet meer geld uit te trekken voor ‘natte natuur’. In deze nieuwe natuurgebieden zouden mensen kunnen recreëren. Ook zou de uitbreiding van dergelijke gebieden meer vogels aantrekken. In sommige gevallen gaat het om grote gebieden die meer dan een eeuw geleden zijn ingepolderd, zoals de Noordhollandse Horstermeer. De polders worden weer ‘aan het water teruggegeven’. Een van de consequenties van dit besluit is dat mensen hun leefgebied moeten verlaten en ondernemers hun boerderijen kwijtraken en … lees verder

Het gegoochel met het aantal stortplaatsen

De Europese Commissie zit Griekenland al jaren op de huid vanwege de vele illegale stortplaatsen in het land. De vele adviezen, ingebrekestellingen, waarschuwingen en veroordelingen van Brusselse zijde hebben er een paar jaar geleden, in 2005, toe geleid dat de Europese Commissie Griekenland op heeft gedragen alle illegale stortplaatsen uiterlijk in 2007 te sluiten. De Griekse overheid liet destijds plichtsgetrouw weten dat er eind 2008 geen illegale of ongecontroleerde stortplaatsen meer te vinden zouden zijn. Premier Karamanlis informeerde de pers … lees verder

De Europese wassen neus

Afgevaardigden van de Europese Commissie bezochten in juni Griekenland om te bekijken of de overheid al vorderingen heeft gemaakt met het opruimen en sluiten van illegale stortplaatsen. De achtergrond hiervan is dat de Europese Commissie Griekenland vanwege het enorme aantal illegale stortplaatsen een boete heeft opgelegd. Vanaf 1 januari geldt een dwangsom van 34.000 euro per dag per stortplaats, waarbij de commissie uitgaat van een lijst van 1555 lokaties. Een snelle rekensom leert dat het gaat om meer dan 50 … lees verder

“Recycling is not part of our culture”

Afgelopen 2 weken vond er in het centrum van Athene een door de overheid georganiseerd Recycling Festival plaats. Bij vrolijk gekleurde standjes kon je informatie krijgen en werden folders uitgedeeld. Er waren verschillende recycling-containers opgesteld waar je glas, plastic, papier, metaal, batterijen en kleine elektronica kwijt kon. De belangstelling van het publiek was beperkt, vertelde één van de studentes die een stand bemande. “Recycling is not part of our culture, and will never be”, besloot ze sceptisch.
In Athene en omliggende gemeenten wordt … lees verder

1 2