Van water naar land, en weer terug

In 1999 besloot het Nederlands kabinet meer geld uit te trekken voor ‘natte natuur’. In deze nieuwe natuurgebieden zouden mensen kunnen recreëren. Ook zou de uitbreiding van dergelijke gebieden meer vogels aantrekken. In sommige gevallen gaat het om grote gebieden die meer dan een eeuw geleden zijn ingepolderd, zoals de Noordhollandse Horstermeer. De polders worden weer ‘aan het water teruggegeven’. Een van de consequenties van dit besluit is dat mensen hun leefgebied moeten verlaten en ondernemers hun boerderijen kwijtraken en … lees verder